Print this page
-->

Jó példákat hordoznak a magyar népmesék

Az erdélyi születésű óvónő, négy gyermekes édesanya és nagymama, a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke, Hadnagy Jolán volt a Bodorka NépmesePont április harmadikai vendége.

Az előadás központjában, a magyar népmesékben gyakran előforduló családmodell és gyermekvállalás állt. Hadnagy Jolán értekezéseit kifejezetten felnőtteknek szánja, immár huszonkét előadást tartott a témában a Kárpát-medence vidékein. Az előadó már gyermekként rajongott a népmesékért, szakdolgozata is ebben a témában született. Elmondása szerint fontos, hogy a felnőttek értsék a népmesék mondanivalóját, ezért igyekszik bemutatni azokat egyszerű nyelvezettel, nem száraz tananyagként.

   Hadnagy Jolán

Arra a kérdésre, hogy kihez szól a magyar népmese, az előadó úgy felelt: az emberhez, aki gyermeki lelkületét minden időkben meg tudja őrizni. Segítségül a tanítónő, Baumel Fanny 1899 –es Nagyküküllői újság cikkéből idézett: „Isten szól hozzánk olyan nyelven, melyet a gyermek is megért…” Elmondása szerint a magyar népmesék nagyságára és csodájára az egészséges családmodell szemszögéből is rá lehet világítani.

Népmeséink gyermekvállalásra is biztatnak, ami nemzeti megmaradásunknak olyan fontos alappillére, mint az anyanyelvünk használata – amely, ahogy fogalmazott a világ legcsodálatosabb nyelve- valamint a magyar kultúránk megélése. A magyar népmese utat mutat a magyarságnak és nem azt közvetíti, hogy a világban minden rendben van, hanem, hogy minden rendbe hozható. Nagyon jó testvérkapcsolatokat mutat be, benne van a hazatérés, mint mai aktuális és fontos témakör.

Nyelvezetük pedig napjainkban is érthető. Hadnagy Jolán vallja, a mai napig lehet újat mutatni a népmesékről, hiszen minden körülményben találhatunk aktualitást, megerősítést és átültethetünk belőlük életünkbe jó példákat.

Kiemelte, feladata minél több emberrel megismertetni a népmesék magukban hordozott üzenetét, amelyek tisztán és érthetően megfogalmazott erkölcsi törvények is egyben. Úgy fogalmazott: „elindultam szolgálatot keresni. Előadásaimmal szeretnék Farkaslaka testvértelepüléseire és testvérmegyéibe is eljutni, mert erősítenünk kell egymást”.

KHSz.